Polityka prywatności

§1 Ochrona przetwarzania.

Sklep Internetowy Googly.pl (zwany dalej: Googly) dostępny pod adresem internetowym https://googly.pl prowadzony jest przez Adsales Sp. z o.o. ul. Krakusa 3/28 , 35-302 Rzeszów, NIP: 813381825, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00793316, o kapitale zakładowym 5.000 zł.

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem https://googly.pl

 1. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest Adsales Sp. z o.o. ul. Krakusa 3/28 , 35-302 Rzeszów, NIP: 813381825, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00793316, o kapitale zakładowym 5.000 zł. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@googly.pl
 2. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 3. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  – Obsługa zapytań przez formularz
  – Realizacja zamówionych usług
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  – Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  – Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

§2 Polityka ochrony danych osobowych

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 3. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

§3 Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Informacje kontaktowe są wykorzystywane do nawiązywania kontaktu, kiedy jest to konieczne. Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktu za pomocą poczty elektronicznej oraz drogą telefoniczną.

§4 Polityka plikow cookies.

 1. Celem zapewnieni prawidłowości funkcjonowania Sklepu internetowego, Usługodawca korzysta z technologii plików Cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Usługobiorcy pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.
 2. Cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a. uwierzytelnianie Usługobiorców w ramach Sklepu internetowego i utrzymywania sesji Usługobiorców;
  b. konfiguracji Sklepu internetowego i dostosowania zawartości stron do preferencji albo zachowania Usługobiorców;
  c. analiza i badanie oglądalności, liczby kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie,
  d. świadczenie usług reklamowych.
 3. Sklep internetowy wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania. Na podstawie używanych przez Sklep internetowy plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.
 4. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
 5. Cookies Sklepu internetowego są bezpieczne dla urządzenia Usługobiorcy, w szczególności nie umożliwiają przedostania się do urządzenia Usługobiorcy wirusów lub innego oprogramowania. Usługobiorca może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na ograniczenie bądź utratę dostępu do całości bądź części Usług Sklepu internetowego.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Administrator danych osobowych ma obowiązek zapoznać z treścią niniejszej polityki każdego użytkownika.
 2. Użytkownicy zobowiązani są do stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych postanowień zawartych w niniejszej polityce.

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, na administratorze danych osobowych ciąży obowiązek zgłoszenia tego faktu do organu nadzorczego zgodnie z postanowieniami art. 33 RODO oraz zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, zgodnie z postanowieniami art. 34 RODO.

Shopping cart

0

No products in the cart.